Mount Robson - Canada 2012
 

Efter två år på universitet så är du expert på att inte tänka.
På att låta obehag av stress, ångest och tentor bli parenteser i tiden.
Förträngda redan innan lokalerna lämnats.

Frågan är om denna förmåga till parantesring också kan appliceras på andra saker.
Om allt vi var kan bli till ytterligare en parentes. 

Så att också du blir

en parentes

i tiden.

En händelse som inte har hänt.

 

Går det?

Snälla.